Skip to Content

Samordningen av Temaåret för bildning 2024 är koordinerads av Kvs Stiftelse

Kvs Stiftelse fungerar som sakkunnig inom fritt bildningsarbete och livslångt lärande och utvecklar lösningar för livslångt lärande tillsammans med sina partner.

En modig försvarare av bildning

Kvs Stiftelse grundades 1874 och är den äldsta, obundna bildningsstiftelsen i Finland. Stiftelsen har alltid modigt utvecklat bildningsarbetet också utanför Finlands gränser.

Kvs Stiftelse fungerar som sakkunnig inom fritt bildningsarbete och livslångt lärande och utvecklar lösningar för livslångt lärande tillsammans med sina partner.

Till stiftelsens kärnkompetenser hör lärande, innovationer och påverkan. Kvs Stiftelse utför sitt arbete med stöd av forskning och de senaste rönen. På stiftelsen utvecklar man ständigt praktiska innovationer inom olika projekt i Finland och utomlands.

Kommunikation och påverkansarbete

Kvs Stiftelse ger ut två inlärningsmedier som är öppna för alla: vetenskapstidningen Aikuiskasvatus på finska och vuxenutbildningstidningen Elm Magazine på engelska.

Dessutom upprätthåller stiftelsen verksamheten i medborgarinstitutet Etelä-Helsingin kansalaisopisto och distansskolorna Etäkoulu Kulkuri och Nomadskolan för finländska barn som bor utomlands, samt ansvarar för den europeiska organisationen för vuxenutbildning EAEA:s (European Association for the Education of Adults) kommunikation.

Kvs Stiftelse driver också bloggen Sivistyksen pelottomat.

Etiska principer

Stiftelsens etiska principer styr dess dagliga arbete och uppmuntrar också samarbetspartner att agera i enlighet med principerna.

Back to top